FSC® & PEFC Certified

Verantwoordelijk bosbeheer betekent respect voor het milieu, de lokale populatie en de economie. FSC® is een internationaal erkend en onafhankelijk kwaliteitsmerk voor verantwoord bosbeheer.
Ons 30.000 ha grote bos in Bolivia voldoet volledig aan de regels van FSC®. Geselecteerde houtkap, goede werkomstandigheden en een versterking voor de lokale economie, zijn enkele voorbeelden.

INPA Parket staat voor goed bosbeheer.

Verantwoordelijk bosbeheer betekent respect voor het milieu, de lokale populatie en de economie. FSC® is een internationaal erkend en onafhankelijk kwaliteitsmerk voor verantwoord bosbeheer. Ons 30.000 ha grote bos in Bolivia voldoet volledig aan de regels van FSC®. Geselecteerde houtkap, goede werkomstandigheden en een versterking voor de lokale economie, zijn enkele voorbeelden. INPA Parket staat voor goed bosbeheer.

Hout is ‘het groeiende goud’. Hout uit gecertificeerde, duurzaam beheerde bossen levert de beste balans op tussen economisch rendement en duurzaam rendement. Het internationale PEFC™-keurmerk geeft de verzekering dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit duurzaam beheerd bos, waarbij evenveel aandacht is voor ‘people, planet & profit’. Er wordt door ruim 850.000 aangesloten boseigenaren meer dan 243 miljoen hectare bos duurzaam beheerd volgens de internationaal opgestelde criteria van PEFC™. Meer dan 8.800 bedrijven in de keten na het bos hebben een PEFC™ Chain of Custody certificaat*. INPA Parketvloeren BV is er daar één van. bron: PEFC Nederland

Duurzaam bosbeheer is goed voor het klimaat.

Een boom neemt tijdens het groeien via de bladeren het broeikasgas kooldioxide (CO2) uit de lucht en geeft zuurstof (O2) vrij in de atmosfeer.  Zuurstof is onontbeerlijk voor onze ademhaling. Zolang we de geoogste bomen gebruiken in producten en niet verbranden, komt de CO2 niet terug in de atmosfeer. Bij duurzaam beheer zorgt de beheerder er voor dat er na het oogsten weer bos terug groeit. Deze groeiende bomen nemen ook weer CO2 op uit de atmosfeer. Daarnaast wordt er bij duurzaam beheer niet meer geoogst dan er bos bijgroeit. Daarom is duurzaam bosbeheer goed voor het klimaat. Neem je bovenstaande in gedachte dan zou het resultaat logischerwijs een groeiend bos-oppervlak wereldwijd moeten zijn. Meer CO2 uit en zuurstof in de lucht. Niets is minder waar! Bij bosvernietiging, moedwillig platbranden of vervangen door andersoortig gebruik van de bosgrond, komt de koolstofdioxide (CO2) weer in de atmosfeer. Dat is jammer net nu de wetenschap het er over eens is dat CO2 een belangrijk negatief aandeel heeft in de klimaatverandering.

De afgelopen 10 jaar is er jaarlijks 13 miljoen hectare bos vernietigd. Dat komt neer op een snelheid van één voetbalveld in 2 seconden!  De impact van de hierbij vrijgekomen CO2 laat zich raden. Tel hierbij het steeds maar stijgende wereldwijde energieverbruik op, ook een grote bron van CO2 uitstoot, en de conclusie kan alleen maar luiden dat ontbossing geen goede zaak is. Niet in de laatste plaats voor de mens. Het verdwijnen van grote arealen bos is de belangrijkste reden dat certificering van duurzaam bosbeheer in de jaren ’90 is ontstaan.

Bij PEFC-gecertificeerd bosbeheer blijft het bos in stand en zijn oogst en bijgroei met elkaar in balans. Dat is goed voor het klimaat.

Bron: PEFC Nederland mei 2017